תחנת כוח פוטו-וולטאית בהספק 2.5MW ברביבים

Revivim no 1Revivim no 2

הספק

2.5MW

מיקום

ישראל

לקוח

פ.ס.ע. 1 בע"מ (חברה קשורה של פ.ק.)

תקופה

2012-2013, תקופת הפעלה של 20 שנים

לפני מספר שנים הכירה ממשלת ישראל בצורך לייצור אנרגיה נקייה, וקבעה תמריצים להתקנת מערכות אנרגיה סולארית. מערכת אנרגיה סולארית מורכבת מפאנלים סולאריים פוטו-וולטאיים ומייצרת אנרגיה נקייה במהלך שעות האור. האנרגיה הנקייה נמכרת ומוזרמת לרשת החשמל.

חבילת השירותים המלאה של פ.ק. למערכת הסולארית הפוטו-וולטאית בהספק 2.5MW, המותקנת על גג בקיבוץ רביבים, כוללת השגת כל הרישיונות וההיתרים הדרושים, הכנת תכנית הנדסית מקיפה, התקנה וחיבור לרשת, בקרה, תפעול ותחזוקה.