גנרטורים בהספק 4.3MW לבורסה לניירות ערך בתל אביב

Projects - TASE - no.1

הספק

4.3MW

מיקום

ישראל

לקוח

הבורסה לניירות ערך בתל אביב

תקופה

2010-2011

הבורסה לניירות ערך בתל אביב הנה שחקן מפתח בכלכלה הישראלית ובצמיחתה, המאפשרת גיוס הון על ידי חברות והשקעות פיננסיות מטעם הציבור. כיוון שהמסחר בניירות ערך לסוגיהם הפך ממוחשב לחלוטין, וגורלם של תאגידים כה רבים מוטל על הכף, הבורסה לני"ע אינה יכולה להרשות לעצמה לקחת סיכון של הפרעות למסחר בניירות ערך, במיוחד לא הפרעות באספקת החשמל.

על מנת להבטיח אספקת חשמל רציפה לבורסה לני"ע, פ.ק. תכננה, בנתה והפעילה גנרטורים לגיבוי מבוססי דיזל בהספק כולל של 4.3MW, וכן סיפקה שירותי שינוע של הציוד. פ.ק. מבצעת בנוסף את התפעול והתחזוקה של הגראטורים, כמו גם את הבקרה הטכנית והסביבתית במהלך תקופת הפרויקט.