השלה יזומה

Peak Shaving AfikimPeak Shaving Kvutzat Yavne

בשעה שהתעריפים הנדרשים על ידי ספקים חשמל קבועים מחולקים לעתים קרובות למקטעים רבים על פי מועדים שונים כגון תעריפי קיץ וחורף, יום ולילה וכן הלאה, צרכני החשמל פונים לפתרונות חסכוניים ומקומיים לאספקת חשמל זמנית.

מתקני אספקת חשמל הפועלים באופן רציף ומתמשך עושים שימוש בחשמל המיוצר באופן מקומי, בדרך כלל באמצעות חיבורים בין מתקנים אלה לבין רשת החשמל הכללית.

ניתן להשתמש בציוד לייצור חשמל המיועד להשלה יזומה גם עבור ייצור חשמל ואספקת חשמל מתמשכים.

הפחתת עלויות (שימוש עונתי)

פתרונות ההשלה היזומה של פ.ק. משתמשים במערכי גנרטורים ובכך מאפשרים הפחתה של עלויות החשמל. על ידי יישום השימוש בגנרטורים בתקופות שיא עונתיות יכולים משתמשים לחסוך עד ל-30% מעלויות הפקת האנרגיה שלהם.

עומס בסיס מתמשך

אוכלוסיות הגדלות במהירות בכל העולם, יחד עם מחסור במימון לשדרוג רשת הולכת החשמל לצורך עיור של אזורים כפריים, יוצרים מחסור באנרגיה במדינות רבות. גנרטורים עבור השלה יזומה מספקים פתרון מושלם למחסור בחשמל ובמימון כאחד.